Object to Relational Mapping, O/RM veya O/R), veriyi uyumlu olmayan nesneye yönelik programlama dili tip sistemine çevirmek için kullanılan bir bilgisayar yazılım tekniğidir.