Swift ile iOS Uygulamaları Geliştirme
Eğitmen
mustafakarakus

Lise yıllarından itibaren yazılım teknolojileri ile uğraşmaktadır. iOS, Android, Windows Phone ve .NET teknolojileri konusunda eğitmenlik yapmaktadır. Bir çok kamu kurumuna ve özel kuruluşlara yazılım ve mobil uygulama konularında eğitim ve danışmanlık vermiş, şu an Dışişleri Bakanlığında Yazılım Uzmanı ve Danışmanı olarak hizmet vermektedir.  

Swift ile iOS Uygulamaları Geliştirme

  • 2 değerlendirme
  • 14 Öğrenci

Bu kursun sonunda Swift Programlama dilini, iPhone ve iPad mobil uygulamalarının nasıl geliştirildiğini en detaylı şekilde, en baştan öğrenmiş olacaksınız.

Kurs İçeriği Yorumlar (1)
1. Introduction 00:27 Görüntüle
2. Course Demo 02:17 Görüntüle
3. What will I learn in this course? 15:01
1. iOS Developer Program 02:13
2. Creating Apple ID 03:24
3. Creating Apple Developer Account 05:57
1. Downloading and Installing Xcode 02:42
2. Creating Project in Xcode 08:09
3. Xcode Interface 12:37
4. Xcode Interface Part 2 10:16
5. Xcode Project Files 08:29
6. Adding a Framework to Xcode Project 03:21
7. iOS Simulator 06:44
1. Introduction to Swift 04:50
2. Constants and Variables 13:11
3. Optional Types 08:37
4. Tuples 06:11
5. Type Aliases 02:27
6. nil 03:47
1. String Operations 03:52
2. String Interpolation 02:47
1. Introduction to Arrays 07:20
2. Add Update Remove Operations with Arrays 10:38
3. Introduction to Dictionaries 06:26
4. Add Update Remove Operations with Dictionaries 06:44
1. if statements 02:51
2. Multiple Condition if Statements Part 1 03:11
3. Multiple Condition if Statements Part 2 03:18
4. else if Statements 02:47
5. Introduction to Switch 09:44
6. Switch - Interval Matching 04:08
7. Switch - Using Tuples 09:05
8. Switch - Value Binding 04:04
9. Switch - Where 02:46
1. For-in Loop 08:31
2. For Loop 03:53
3. While Loop 03:16
1. Continue Statement 03:25
2. Break Statement 02:32
1. Defining a Basic Function 02:24
2. Function with Parameters 03:33
3. Functions with Multiple Return 07:02
4. Functions - Named Arguments & Omitting Argument Names 05:52
5. Default Parameter Values 02:05
6. Variadic Parameters 04:39
7. Modifiable Arguments 04:17
8. Function as Type 07:28
9. Function as Parameter 05:38
10. Function as Return Type 04:41
11. Nested Functions 02:41
12. Anonymous Functions Part 1 06:12
13. Anonymous Functions Part 2 04:20
1. Classes 05:06
2. Constructors 07:25
3. Inheritance 04:44
4. Overriding 05:28
5. Reference Type 04:06
1. Introduction to Enumerations Part 1 05:11
2. Introduction to Enumerations Part 2 02:44
3. Raw Values 06:57
4. Associated Values 07:07
5. Functions in Enums 06:54
1. Introduction to Storyboards 10:23
2. Scenes and View Controllers 11:27
3. IBOutlets 09:39
4. IBActions 10:02
5. Presenting Views 17:16
6. Presenting Views with Code 09:17
7. Passing Data Between ViewControllers 11:39
8. Dismissing Views 05:43
9. Navigation Controller Part 1 06:16
10. Navigation Controller Part 2 08:55
11. Storyboard References 07:25
1. UIAlertController 11:38
2. UILocalNotifications 15:44
1. UITextField Part 1 11:46
2. UITextField Part 2 12:40
3. UIPickerView Part 1 11:59
4. UIPickerView Part 2 15:34
1. AutoLayout 23:48
1. Introduction to UITableView 14:25
2. Loading Data to TableView Part 1 08:35
3. Loading Data To TableView Part 2 05:33
4. Edit Actions 04:07
5. Delete Rows 02:21
6. Moving Rows 06:47
7. Refresh Control 20:14
1. Introduction to Contacts Framework 10:54
2. Managing Constraints 07:19
3. View All Contacts 11:44
4. Add New Contact 13:32
5. Update Contact 21:23
6. Search in Contacts 15:17
1. Setting up Views 17:12
2. Using Facebook SDK 11:13
1. Setting up Views 08:51
2. Using Camera 06:26
3. Sharing Photo with Facebook & Twitter 07:10
4. Results in iPhone 01:38
1. Adding Pin to Map 09:27
2. Setting Map Type 04:53
3. Zoom In / Out 05:35
4. Core Location & Showing User Location 08:13
5. Customizing PinView & Using Route 16:19
2. Setting up Views Part 1 23:10
3. Setting up Views Part 2 10:28
4. Introduction to Protocols 06:04
5. Defining own Protocol 14:55
5. Using NSUserDefaults 00:00
1. Introduction to Core Data 00:00
2. Managing Database Operations 00:00
1. Drag and Drop Sample Application 00:00
2. Touch Gesture Recognizers 00:00
1. Distributing Apps to App Store 00:00
Yorumlar (1)
  • Engin Demiroğ
    Engin Demiroğ

    Bugün ilk işim bu eğitimi izlemek oldu Mustafa Hocam. NET dünyasinda yoğunlaşan bir egitmen olarak, kendi adima iOS dünyasina giris için ciddi fayda sağladım. Teşekkür ediyorum.

    1.04.2016