Querying  Microsoft Sql Server
Eğitmen
tolgaayas

Lise yıllarından itibaren yazılım teknolojileri ile uğraşmaktadır. Bir çok kurumsal projede çalışmış olan Tolga Ayas, şu an İnfopark bünyesinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara yazılım ve veritabanı danışmanlığı hizmeti vermektedir. Uzmanlaştığı alanlar .Net ,Sql Server ve Sharepointtir. YazılımDevi.Com'un kurucularından olan Tolga Ayas bir çok sitede de makale ve videoları bulunmaktadır.

Querying Microsoft Sql Server

  • 1 değerlendirme
  • 11 Öğrenci

Sql server üzerinden veri tabanında ayrıntılı  filtreleme işlemlerinin nasıl yapılabileceği,yeni verilerin eklenmesi ve olan veriler üzerinde güncelleme ve silme işlemlerinin nasıl yapılabileceği, ilişkisel veri tabanında tablolar arasındaki ilişki yapıları  ve bu ilişkiler üzerinden nasıl veriye ulaşılacağı gibi konuları örnekler yaparak inceleyeceğiz. 

Kategori:
Kurs İçeriği Yorumlar (0)
1. Introduction 00:38 Görüntüle
2. Database Concepts 00:26
1. Table Concepts 00:23
2. Table Concepts (Constraints) 02:02
3. Desing Scenario 02:32
4. Working With Data 00:59
5. Working With Data (Variables) 00:55
1. Connecting to SQLServer 01:38
2. Managent Studio Basic (Connect to Database) 00:49
3. Comment 00:56
4. Select Statements 03:04
5. Columns Alias 02:21
6. Performing Calculations 03:38
1. Where Statements 03:03
2. Predicate Keywords 04:48
3. Quering strings with LIKE 04:28
4. Filtering Null Data 01:10
1. Relational Concepts 03:42
2. Outer join 03:52
3. Subquery Concepts 04:44
1. UNION Fundamentals 00:00
1. Aggregating Data 04:44
2. Aggregating Data(Group by) 06:04
3. Aggregating Data(rollup-cube) 03:41
1. Common Table Expressions 02:24
2. Sorting Data 02:10
3. Using Top 05:01
4. Ranking Function 04:47
6. Paging 01:03
7. PIVOT and UNPIVOT 00:00
7. Distinct Statements 01:17
1. Functions 00:23
2. Date/Time Functions 08:36
3. String Functions 06:22
4. Matematical Functions 02:54
5. New Logic Functions 02:49
1. Modifying Data 00:39
2. Insert Statements 06:06
3. Update Statements 05:08
4. Delete Statements 04:22
Yorumlar (0)